Andries Govaart

De weg die je goeddoet

de weg die je goed doet

De Bundel - Lees Meer
In de bundel ‘De weg die je goed doet’ heb ik mijn liedteksten vanaf 1988 samengebracht. Het is een zeer diverse verzameling, waar ruim zestig hedendaagse componisten hebben bijgedragen. Daarnaast zijn er bestaande melodieën opgenomen o.a. bij de vertalingen van klassieke hymnes. De indeling van de bundel ‘De weg die je goeddoet’ is dezelfde als de indeling van het Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk. In de bundel staan vier registers (bijbelplaatsen, trefwoorden, componisten en verantwoording), voorafgegaan door een toelichting voor de gebruikers. Vanaf het begin heb ik geprobeerd bijbelse teksten te schrijven, dat wil zeggen met verwijzingen naar de bijbel, geïnspireerd door de bijbelse poëzie (Psalmen, Jesaja, Hooglied et cetera) en met het bijbelse visioen van een rechtvaardige wereld. Daarnaast heb ik getracht meerduidige teksten te schrijven. Teksten die zich niet meteen geven, maar die je langzamerhand zingenderwijs ontdekt en leert verstaan en opnieuw verstaat in een nieuwe situatie. Klankkleur en ritme en velerlei poëtische stijlmiddelen helpen hierbij. Er staan in deze bundel veel vertalingen: van klassieke Latijnse hymnen tot recente liederen uit Zweden, Frankrijk et cetera. Vertalen is misschien wel de meest nauwkeurige wijze van lezen. Het is een onderzoek naar de verwijzingen in de teksten, naar de culturele context, de liturgische context van de teksten en natuurlijk ook naar het taalmateriaal: de klanken van de klinkers en medeklinkers. Liturgische muziek is op de eerste plaats het ordinarium. Deze vaste gezangen (inclusief die van de uitvaart) heb ik enige malen bewerkt, geparafraseerd. Nooit heb ik dat gedaan met het idee dat ze de oorspronkelijke Latijnse teksten zouden kunnen vervangen, wel heb ik zelf ervaren dat ik deze opnieuw ben gaan verstaan in hun liturgische/rituele betekenis (samengaan van taal, muziek en beweging van het individuele en collectieve lichaam). De grootste afdeling van deze bundel is ‘Gemeenschap der heiligen’, liederen en hymnen van Maria tot Luther. De meeste teksten (vier-vijfde) in deze bundel heb ik in opdracht geschreven, de opdrachtgevers dank ik alsnog voor hun vertrouwen. De overige teksten kon ik niet laten.

Ontdek meer

Het verzamelwerk van Andries Govaart

In dit boek zijn 350 liederen gebundeld onder het thema “De weg die je goed doet”.

Om nog meer over een specifiek lied te weten te komen, gebruik je de zoekpagina.

de-weg-die-je-goeddoet
Bestel nu

Wie is die man?

Aangenaam, mijn naam is Andries Govaart. Mijn leven lang ben ik bezig met liturgie en ritueel, creatief en tegendraads. Ik schrijf teksten, gebeden en liederen voor de liturgie.

Na mijn studie theologie ben ik pastor geworden en na tien jaar pastoraat ben ik de liturgische dienstverlening in het bisdom Utrecht ingegaan. Veel trainingen Voorgaan in de liturgie heb ik ook gegeven op Hydepark (PKN) en in de Oud Katholieke Kerk.

Bibliodrama is een bron van inspiratie (geweest) voor het schrijven van liedteksten. Wanneer je met jouw levensverhaal gaat staan in een bijbelverhaal, ontstaan er creatieve verbanden en die vragen weer tot uitdrukking te komen.

De pelgrimage naar Santiago, de weg van Canterbury naar Rome, de voettocht langs religieuze gemeenschappen in Schotland hebben vertraging, verdieping en ruimte gebracht, sommige teksten getuigen daarvan.

De betrokkenheid aan de totstandkoming van het Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk is een leerzaam en inspirerend proces geweest, waar ik tot op de dag vandaag uit put.

Inmiddels ben ik met pensioen en wonen Marianne Schulte Kemna en ik in een veelkleurige woongemeenschap aan de Waal in Nijmegen.

De bundel

De weg die je goeddoet

Bij de website hoort de bundel: ‘De weg die je goeddoet’ Andries Govaart, Skandalon, met ruim 40 pagina's registers. Koop die!

Wanneer je nieuwe opnames maakt of een geschreven begeleiding in de computer zet of…, houd ik me aanbevolen.

Dit zal sluiten in 10 seconden