Publicaties


2022De weg die je goeddoet, Verzamelde liederen, 347 liederen van Andries Govaart en diverse componisten, Skandalon, 2e druk 2023
2019Mariacantieken van Montfoort. 10 cantieken van Louis-Marie Grignon de Montfoort, vertaald door Andries Govaart, op muziek gezet door Frans Bullens, CD en partituur.
2018Jij die mij aankijkt, werkboekje voor de weg naar Pasen, Corja Bekius, Andries Govaart e.a. Docete.
Geprezen o Heer, 32 nieuwe liederen, geïnspireerd op het Zonnelied. Muziekuitgeverij Bourdon. Acht teksten van Andries Govaart
Liederen van Luther: een levend document. Kok Boekencentrum.
Alle liederen van Luther, waarvan 16 vertaald door Andries Govaart. Bovendien vertaalde hij nog ontbrekende coupletten bij andere vertalingen.
2017God in ons midden, kalender voor advent en kersttijd, met werkboekje voor kinderkerk/nevendienst en kaarten met schilderijen en gedichten. Docete
Gods liefde doet ons zingen, Cantieken van Louis-Marie Grignion de Montfoort. Vertaling: Andries Govaart, muziek: Frans Bullens; partituur en CD
2016Uit aarde, Corja Bekius & Andries Govaart. Schilderijen, gebeden, teksten en liederen rond de kwetsbaarheid van het bestaan.
Meditatieve brochure, werkboek + Cd-Rom met PowerPoint presentaties van de schilderijen en liederen, en een muziek CD met de liederen van Govaart. Docete
Niet gezocht wel gegrepen. Een ecologisch woonproject, Marianne Schulte Kemna/Andries Govaart, Speling 2016/1 Gaan we voor duurzaamheid.
2015Het licht speelt, van Pasen naar Pinksteren, Corja Bekius, Tini Brugge, Andries Govaart Schilderijen, gebeden, teksten, gedichten, liederen en bloemschikkingen.
Meditatieve brochure, werkboek + Cd-Rom met PowerPoint presentaties van de schilderijen en liederen, en een muziek CD met de liederen van Govaart. Docete
Klimaatlooplied De aarde snakt naar adem partituur De aarde snakt naar adem,
2014Godlof! Maar hoe? Document van de Amerikaans bisschoppen over muziek en liturgie. Inleiding, vertaling en suggesties voor de praktijk. Martin Hoondert, Andries Govaart e.a
Berne Media, NSGV
Hoe komen we in de bajes tot bidden. in: Lost in Translation, De (ex-) gedetineerde in de participatiesamenleving, red. Ryan van Eijk, Centrum voor justitiepastoraat
2013De gezangen van de eucharistie, een benadering vanuit de riten, Joseph Gelineau;
redactie en bewerking Martin Hoondert, Andries Govaart, Siem Groot, Hein Vrijdag,
Liturgiecatechese 7, Berne Media
Ruth, een verhaal van hoop, Corja Bekius, Docete, Beeldverhaal + werkboek,
Liederen en gebeden. Docete
60 liedteksten, vertalingen, gebeden
in: Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk, bv Liedboek,
De passie moet gepreekt, Interpretatie
Vrij om te vieren,
in: VPW info.nl, nr 2, Reflectie op beproefde ´andere´ vormen van liturgie
Spelen met drama,
in: Verbindend vieren, spelen met vormen en stijlen in de eredienst, Boekencentrum
2012Katholiek Nederland Kerkt…, maar is het zo voorbeeldig?
De televisieuitzendingen van de eucharistievieringen. Tijdschrift voor Liturgie
Tot op het bot, DVD met verslag en foto-, film- en geluidsmateriaal
van een kunst en liturgieproject in de 40dagentijd in de Janskerk in Utrecht
De schriftlezing zelf als eerste verkondiging, Tijdschrift voor Liturgie
Twee rozen en een doorn – Beeld en liturgie. Speling, Tijdschrift voor bezinning
2011Treuren als zij die geen hoop hebben, Rituelen om de dood uit te stellen,
in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven
Heilzame orde in creatieve chaos, Verkenningen bij het uitvaartritueel,
in: Tijdschrift voor Verkondiging
Bijsluiter bij de ziekenzalving: Hoe maak je een ritueel?
in: Tijdschrift voor Liturgie
a Festival of Lessons and Carols, Centrum voor de Kerkzang, vijf liederen
2010Voor een zoeker als de mens,
nieuwe interreligieuze teksten op muziek, om samen te vieren, Uitgeverij Muz-Art
2009Het woord laten spreken, de overweging in de christelijke eredienst. Bij de auteur te bestellen.
Liturgiecatechese 4, Abdij van Berne
Vertaalde en nieuwe liederen
in: Opstaan, nieuwe liederen uit Iona, Glasgow en de rest van de wereld, Gooi en Sticht
2008Gebeden en overwegingen
in: Levend huis, ecospiritualiteit en schepping, Tini Brugge e.a. Kok Kampen
De kunst van het zien, Kunst in geloofscommunicatie,
Andries Govaart redactie, Nico Derksen, Jos Oostrik, Jan van Lier, KBS
Ons brood gedoopt in licht, Inleiding in geloof, kerk en liturgie, Abdij van Berne
Maandag onder het oktaaf van Pasen, Tijdschrift voor verkondiging
2007Doortocht, Componenten voor de liturgie,
bij gelegenheid van het 90 jarig bestaan van de parochie Antonius van Padua
tekst Andries Govaart, muziek Berry van Berkum musica.pro.deo@hetnet.nl
Liturgische performance, Tijdschrift voor Liturgie
Kerkmuziek en gemeenteopbouw, Eredienstvaardig
Ons lichaam als antwoord, Eredienstvaardig
2006Voorgaan met lijf en leden (klik om te downloaden), Andries Govaart/ Willem Marie Speelman, Gooi en Sticht
2005Bouwstenen voor liturgische vieringen
Andries Govaart teksten, Maurice Pirenne muziek,
Stichting Centrum voor de Kerkzang, Amersfoort www.kerkzang.nl
Hoor onze stem, Liturgische gezangen op teksten van Andries Govaart, Heeswijk
Drie acclamaties en een zegen
in: Zingerderwijs, Rita Hoeve en Barbara Leijnse (red), Kok Kampen
Gebeden
in: Zeggen en zwijgen, oecumenische gebedenboek voor alledag.
Marcel Barnard, Margreet Limburg-Klokke, Louis van Tongeren, Meinema
De adem van de week
in: Aanwezig onderweg, Keltisch-christelijke spiritualiteit voor vandaag.
Gerke van Hiele (red), Kok
De rituele context van de liturgische muziek. Gregoriusblad
De Goede Week, Kan de liturgie van de Goede Week voor zichzelf spreken?
Tijdschrift voor Verkondiging
2004Je leven in beeld, werkboek bij vier beeldverhalen, kro/rkk
‘De kleur van de zondag in de totale performance van de liturgie’
in: Klankkleur, De muzikale markering van de zondagsliturgie.
Louis van Tongeren (redactie), Gooi en Sticht
‘De diepste bakkerstrog. Eucharistie in enkele hedendaagse gedichten’
in: Neemt en eet… Opstellen over de eucharistie. Centrum voor parochiespiritualiteit, Nijmegen
Liederen
in: Zingend Geloven 8, Boekencentrum
2003Ons brood gedoopt in licht, werkboek voor geloofsleerlingen en begeleiders. kro/rkk
Sleutelscènes uit het leven van Franciscus
in: De nieuw kleren van Franciscus, Utrecht
Vertaalde liederen
in: Liederen en gebeden uit Iona en Glasgow, Gooi en Sticht
2002Gewonnen schaarste een vastenboek, kro/rkk (klik om te downloaden)
urgische taal, gelouterde taal. Eredienstvaardig
2001Taal een omgangsregeling met de Onuitsprekelijke
in: Ritueel bestek, Antropologische kernwoorden van de liturgie,
onder redactie van Marcel Barnard en Paul Post, Meinema
Utrechtse heiligenspiegel,
liederen rond de heiligen van de binnenstadskerken van Utrecht,
muziek Willem Wander van Nieuwkerk
In uw licht, gezangen voor de uitvaartliturgie
muziek Rob Goorhuis, Gooi en Sticht, partituur en CD
2000Leren bidden, kro/rkk
U bent God genoeg. Speling, Onze Vader die in de hemel zijt
Liturgie en de zintuigen. De Heraut