Curriculum vitae

Andries Jozef Theodoor Govaart
geboren 20 mei 1954 in Breda als tweede kind van Th.B. Govaart en C.J.M. Halkes
gehuwd met M.M. (Marianne) Schulte Kemna, justitiepastor.
Na het Gymnasium Ypelaar (alfa)
1973Theologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
1981Doctoraal Theologie m.n. Liturgisch Pastoraal
1980 – 1990Pastor in Arnhem-Zuid
1988 – 1990Klinisch Pastorale Vorming in Vught
1990 – 2001Werkzaam in Oost-Gelderland voor dekenaal toerustingswerk t.b.v. liturgie en pastorale gespreksvoering
1990 – 1992Opleiding bibliodramaleider
1998 – 2004Docent Fontys Hogeschool Theologie levensbeschouwing, Hengelo
1999 – 2002Docent Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, vestiging Enschede
1998 – …Start ‘viaVia’, tekst en toerusting voor liturgie, bezinning en begeleiding; inmiddels ‘anderszins’ geheten
1999 – 2005Docent TFT (Theologische Faculteit Tilburg) liturgie m.n. presentatie
2001 – 2009Verbonden aan het dekenaat Arnhem voor liturgisch toerustingwerk
2005 – 2009Verbonden aan het aartsbisdom Utrecht: teamtrainingen liturgie
2006Training Presentiebenadering theorie en praktijk
2008 – 2010 Liturgische toerusting justitiepastores, legeraalmoezeniers
2009 – 2010Dominicanenklooster Huissen, programmacoördinator liturgie, meditatie
2009 – 2013Adviseur/redactie ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk’
2009 – 2019Docent liturgie Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing, Utrecht
2014 – 2022Docent bibliodrama bij Centrum voor Bibliodrama