6 ━ Getijden van het jaar
6.8 ━ Gemeenschap der heiligen

Lied 218 ━ Gezegend zijt gij om wie getuigen

Hymne bij de heiligenfeesten